Kompas, met de medewerking van onze partners

#tuupetegoaere

Subsidie van

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Kompas is een vergunde zorgaanbieder

Vlaanderen

Kompas ontvangt verschillende Vlaamse subsidies
  • Via het Departement Werk en Sociale Economie voor het organiseren van activeringstrajecten
  • Via het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor het organiseren van arbeidsmatige activiteiten
  • Via het Departement Cultuur, Jeugd en Media voor het organiseren van bovenlokaal jeugdwerk
  • Via Toerisme Vlaanderen voor het organiseren van toerisme voor personen met een beperking

Provincie Oost-Vlaanderen

ondersteuning Rap op Stap kantoren

Stad Gent

ondersteuning en samenwerking in de afdelingen wonen, werken en vrijetijd

Europees Sociaal Fonds

Vorming, Training en Opleiding, met de steun van ESF
  • Gezien de maatschappelijke wijzigingen en de veranderingen die dit voor de personeelsleden met zich mee brengt, willen we ten volle inzetten op vorming, training en opleiding.
  • Nadruk ligt op interne vormingen over deelwerkingen heen zodat personeelsleden van verschillende deelwerkingen elkaar leren kennen en van elkaar
  • Om dit alles mee te financieren werd een project ingediend bij ESF, namelijk ‘opleiding in bedrijven’, dat werd goedgekeurd voor de periode april 2018-maart 2019.
  • Door de financiële steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie kunnen we alle medewerkers de kans geven zich bij te scholen.

Samenwerking met

Labeur

Kompas en Labeur delen een aantal ondersteunende diensten

Lid van

SOM

Kompas is lid van de werkgeversorganisatie SOM

SOM brengt sociale ondernemers samen en ondersteunt als kenniscentrum organisaties, ondernemingen en federaties in de socialprofitsectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen.

De federatie van sociale ondernemingen denkt vooruitstrevend en werkt pluralistisch. Voor SOM is de som van de delen de meerwaarde van sociaal ondernemen.

VOKA

Kompas is lid van het ondernemersnetwerk VOKA

VOKA is een Vlaams netwerk van ondernemingen dat de belangen van ondernemingen vertegenwoordigt.

Sociare

Kompas is lid van het collectief van de werkgeversfederatie Sociare

Sociare verbindt, ondersteunt en versterkt socioculturele organisaties.

HERW!N

Kompas is lid van het collectief van sociale circulaire ondernemers HERW!N

HERW!N is de belangenbehartiger van haar leden en de gesprekspartner van overheden en sociale partners.
HERW!N wil versterken, verbinden, inspireren en bewegen.